Informace pro rodiče

Informace pro rodiče dětí, které se 6. května 2020 zúčastnily zápisu do MŠ

a byly přijaty k docházce na školní rok 2020/2021:

Informativní schůzka se bude konat v týdnu od 24. srpna do 28. srpna 2020.

/Konkrétní den a čas budou včas upřesněny na web stránkách MŠ/

UPOZORNĚNÍ!

Žádáme rodiče, jejichž dítě ukončí docházku v Mateřské škole Bor v tomto školním roce ( tj. do 30. 6. 2020 z důvodu nástupu do základní školy), aby odevzdali čip. Na MŠ Školní vedoucí učitelce Krausové a na MŠ Borské paní ředitelce.

Čipy je nutné odevzdat nejpozději do 30. 6. 2020.

Peníze Vám budou vráceny v plné výši ( 70 Kč,- /za kus ).

V případě ztráty čipu je nutné uhradit částku 200,- Kč/kus.

Děkujeme Vám za spolupráci.

Platba neinvestičních nákladů

Vážení rodiče,

platba neinvestičních nákladů /tzv. úplata/ byla v období od 25.5.  do 31.5. 2020 poměrně snížena ze 400,- Kč na 106,- Kč. /Toto se týká dětí, které v tomto období navštívily MŠ./

Ze směrnic MŠ vyplývá, že děti, které v prázdninových měsících červenci a srpnu nenavštíví MŠ, nejsou povinni zaplatit v tomto období neinvestiční náklady.

Na základě mimořádných opatření, v návaznosti na ukončení nouzového stavu v zemi, nebude úplata ani v měsíci červnu 2020 rodiči hrazena. /Toto se opět týká dětí, které v tomto období nenavštívily MŠ. /

Letní provoz

Vážení rodiče,

prosíme Vás o zaznamenání docházky Vašeho dítěte

na období letních prázdnin /měsíc červenec a srpen/,

nejpozději do 15.června 2020.

Seznamy dětí jednotlivých tříd jsou Vám od pondělí 1.června

k dispozici na obou budovách MŠ.

  • na MŠ Borská ul. 500 : v šatnách jednotlivých pavilonů .
  • na MŠ Školní ulice 121 : ve vestibulu MŠ.

Děkujeme za spolupráci.

Přijetí do MŠ

Rodiče nově přijatých dětí vyplní formuláře:

  • Úhrada stravného
  • Souhlas rodičů /GDPR/

...a dne 2.6.2020  mezi 8:00 – 11:00 je předají ředitelce při vyzvednutí rozhodnutí o přijetí.

KE STAŽENÍ:

POKYNY PRO VSTUP DO MŠ – otevření od 25.5. 2020

Vážení rodiče,

prosíme, abyste ráno nejprve navštívili  pavilon  ,,B“  Broučci (Týká se dětí z MŠ v Borské ulici), kde bude Vašemu dítěti bezkontaktním teploměrem změřena teplota (V MŠ Školní proběhne ve vestibulu hlavního vchodu).

Zde obdržíte lístek opatřený aktuálním datem dne, se kterým se odeberete do příslušné třídy MŠ.

Před pavilony dodržujte 2 m rozestupy !

Do šaten vstupujte vždy pouze 2 rodiče s dětmi.

Před vstupem do třídy předejte třídní paní učitelce vyplněný formulář  ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ.

/ke stažení na web stránkách MŠ, případně u stanoviště měření teploty dětí/

 

Výše uvedené vyplývá z metodických pokynů Ministerstva zdravotnictví ze dne 30.4.2020

 

Děkujeme za pochopení.

Soubor hygienických pokynů MŠMT

Provoz - letní prázdniny 2020

Uzavření  obou budov MŠ Bor v průběhu letních prázdnin:

  • od pondělí  3. srpna  do  pátku 21. srpna 2020

Uzavření MŠ - OČR

Důležité upozornění!!!

Přerušení provozu MŠ Bor, Borské 500 a vydávání OČR:

Po projednání zřizovatele se statutární zástupkyní  ředitelky  mateřské  školy a na základě ustanovení § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, se přerušuje provoz v obou budovách MŠ Bor od pondělí   30.3. 2020. Provoz bude znovu obnoven v závislosti na vývoji aktuální situace v České republice.

Vydávání OČR rodičům:

ZDE KE STAŽENÍ (VYPLNĚNO): OČR_MŠBOR (PDF)

Elektronická komunikace: materska.skola@mubor.cz

Fyzicky - kancelář ředitelky: pondělí - středa od 8:00 do 10:00 hod (30.3. a 1.4. 2020)

                                                       

Další průběh informací sledujte na :www.MSMT.cz

www.msbor.cz

Děkujeme za spolupráci a pochopení závažnosti situace.

Vítejte!

Vážení rodiče, vždy prosím sledujte odkaz "Informace pro rodiče".

Vítejte na našich internetových stránkách, doufáme, že se Vám budou líbit a naleznete zde vše co hledáte!

Dokončujeme práce na novém vzhledu WWW stránek, případné chyby nebo nápady pište na vladimir.dub@email.cz