Aktuálně

INFORMACE K LYŽAŘSKÉMU KURZU

LYŽAŘSKÝ KURZ SE USKUTEČNÍ V DOBĚ OD PONDĚLÍ 12.ÚNORA 2018 DO PÁTKU 16.ÚNORA 2018 VE SKIAREÁLU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ.

VÝCVIK PROBÍHÁ VŽDY OD 9:00 DO 11:00. SVAČINY, VČETNĚ PITÍ, JSOU PRO VŠECHNY DĚTI ZAJIŠTĚNY A VEZE JE S SEBOU P.UČ. Z BORSKÉ MŠ. OBĚD DOSTANOU DĚTI PO NÁVRATU Z VÝCVIKU.

ODJÍŽDÍ SE V 7:50 HOD. Z AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY U ŠKOLY, V 7:55 PAK PAN ŘIDIČ AUTOBUSU ZASTAVÍ I U MŠ BORSKÉ. KDO Z DĚTÍ MÁ VLASTNÍ VYBAVENÍ /LYŽE, LYŽÁKY, HELMU, RUKAVICE, BRÝLE/, JE DOBRÉ TOTO MÍT VE VLASTNÍ VELKÉ TAŠCE A  VŠE PODEPSANÉ. NENÍ VHODNÉ MÍT ČEPICI S VELKOU BAMBULÍ.

Na dobrou náladu dětí a snad i hodně sněhu se těší všechny paní učitelky!

Za MŠ Bor: Bočanová Milada

Naše akce

S pohádkou do MŠ

V podzimních měsících k nám do obou budov MŠ zavítalo divadélko pana Mikana M+M  s „Popletenou pohádkou“.

Druhá pohádka s ekologickým podtextem se jmenovala  „Princezna na hrášku“ a přijel nám  ji zahrát pan Pohoda s divadélkem „Z BEDNY“. Obě pohádky se dětem líbily a vyloudily úsměv na jejich tvářích.

Nepříznivého počasí jsme využili k návštěvě místního kina a shlédli několik krátkých příběhů s názvem „Pohádky z hor“.

 

Na co se těšíme v dalších dnech:

 

22. 11. 2017 NÁM ZAHRAJE DIVADÉLKO „NÁNA“ PŘEDVÁNOČNÍ POHÁDKU O HVĚZDIČCE V BUDOVĚ ŠKOLNÍ. 

11.12. 2017 BUDEME KOUZLIT S DIVADLEM WALDINI

9:00 HOD. VE ŠKOLNÍ BUDOVĚ MŠ, V 10:00 HOD. V BORSKÉ

VSTUPNÉ: 45,- KČ

6.3.2018 DIVADLO KAPSA/ ANDĚLSKÁ HORA/ S POHÁDKOU

„O BUDULÍNKOVI“

20.3.2018 DIVADÉLKO M+M S POHÁDKOU: PEPO, TAK UŽ DOST ! 

Informace

Dříve, než vykročíte s Vaším dítětem do MŠ, pořiďte mu prosím:

vlastní bačkorky, gumovky, pláštěnku, tašku(sáček)na náhradní věci v případě převléknutí, pyžamo neb noční košili / bačkorky, pyžama, pláštěnky nutno podepsat/.

Obě budovy mateřské školy se odemykají v 6.15 hod. a provoz je zpravidla do 16.00 hod.

Telefonní čísla do budovy MŠ v Borské ulici :      374 790 295  

 do budovy ve Školní ulici:                374 790 328

email adresa MŠ : materska.skola@mubor.cz

V případě omlouvání dětí volejte do 8.00 hod. / hlásí se jméno a příjmení dítěte, pavilon – třída , kterou bude  Vaše dítě navštěvovat/.

Školné – úplata za pobyt v MŠ a stravné se platí  buď v hotovosti vedoucí školní jídelny – p.Strnadové vždy  dopředu, nebo inkasem Od září platí školné v plné výši i ty děti, které nastoupí do MŠ déle než v září.

Platba na září proběhne :

29.8.2016 v budově MŠ v Borské ulici, pavilon B, kdy od 16:00 se bude konat informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí do obou budov MŠ Bor/ bez přítomnosti dětí/

Školné na jeden měsíc činí 300,-. Stravné / dvě svačinky a jeden oběd  je za 30,-Kč, děti s odkladem školní docházky – 33 Kč.    

Na dobrou  spolupráci s  Vámi se těší : kolektiv zaměstnanců z  obou budov MŠ v Boru.

V Boru  dne 13.6.2016                       

Bočanová Milada,řed.MŠ Bor

Termíny

Termíny pro hotovostní platby za stravné a školné 2016/2017:

Čas : 6:00 – 16:15  hod. vždy v kanceláři vedoucí školní jídelny u paní Strnadové Ivany  v budově MŠ  v Borské 500.

 • 29.srpna 2016,
 • 21.září 2016,
 • 25.října 2016,
 • 23. listopadu 2016,
 • 20.prosince 2016,
 • 24.ledna  2017,
 • 22.února 2017,
 • 22.března 2017,
 • 20.dubna 2017,
 • 24.května 2017,
 • 21.června 2017.

Zápis

Kdy bude  zápis dětí do MŠ v Boru  na školní rok 2017/2018 ?

Ve středu 10. května 2017 v obou budovách MŠ od 7.00 do 15.30

/s sebou občanský průkaz rodiče a rodný list dítěte /.

Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem zpravidla ve věku od 3 let až do začátku povinné školní docházky.

K zápisu do MŠ se dostaví rodiče s dětmi, které do konce kalendářního roku 2017 dosáhnou tří let věku a dále děti starší.

Kritéria přijímání dětí do Mateřské školy Bor

pro školní rok 2017 / 2018:

 

1.

Trvalý pobyt dítěte v Boru  a    spádových obcích.
  Přednostně bude v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona, vždy   přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky (u cizinců prokázání   statutu rezidenta).

 
 

2.

Dosažení věku dítěte 6 let k 31. 8. příslušného   kalendářního roku, děti s OŠD.

 
 

3.

Dosažení věku dítěte 5 let k 31. 8. příslušného   kalendářního roku.

 
 

4.

Dosažení věku dítěte 4 let k 31. 8. příslušného   kalendářního roku.

 
 

5.

Dosažení věku dítěte 3 let k 31. 8. příslušného   kalendářního roku.

 
 

6.

Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami (předpokládaná   integrace), které doporučilo školské poradenské zařízení, odbor sociálně   právní ochrany dětí, a to dle podmínek MŠ.

 
                       
   

7.

   
   

   
   

Dosažení věku dítěte 3 let .

   

Od 1.9. do 31.12. 2017, lze přihlédnout     k zaměstnanosti rodičů.

   

 V případě shodnosti kritérií bude přihlédnuto k pořadí odevzdání „Žádosti o     přijetí dítěte do mateřské školy“.

Tato kritéria jsou v platnosti na školního roku 2017/18 do odvolání.

V den zápisu tj. 10.května 2017 budou mít obě budovy MŠ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ od 9:00 hod. do 11:00 hod.a odpoledne od 14:30 hod. do 15:30 hod. Rodiče se proto mohou s dětmi přijít podívat a prohlédnout si prostory a vybavení MŠ.

V měsících květen – srpen se budou konat na budově MŠ ve Školní ulici rozsáhlé úpravy, které jsou zahrnuty do V. etapy. V Borské ul. v letních měsících dojde k  zateplení zbývajících částí budovy. Od 1.července 2017 budou nahlášené děti z budovy ze Školní docházet do budovy MŠ v Borské ul.

Informace z pracovní schůzky ředitelky MŠ a ředitele ZŠ v Boru

Obsah schůzky : 

1. Dohoda o užší spolupráci mezi MŠ a ZŠ

2. Vyhodnocení třídních schůzek 1. ročníků

3. společné akce MŠ a ZŠ v měsíci říjnu

                               

 1. Ředitelka MŠ Bor a ředitel ZŠ se domluvili na pravidelných měsíčních schůzkách. Tyto pracovní schůzky mají za cíl konkrétní spolupráci, která zajistí přípravu předškoláků na vstup do základní školy. Ředitel školy byl seznámen se vzdělávacím programem předškoláků v MŠ Bor.   

 

 2. Na základě informací třídních učitelů prvních tříd, informoval ředitel školy paní ředitelku o nejčastějších obtížích žáků prvních tříd, s kterými lze úspěšně pracovat již v předškolním přípravném roce.  Jedná se především o správné držení tužky a návyk na časový režim. Ředitelé se domluvili jak dětem s těmito obtížemi pomoci. V mateřské školce se na tyto jevy více zaměří, škola vypomůže žákům v rámci školní družiny.

 

3. Obě organizace se domluvily na společných akcích. Předškoláci z MŠ navštíví 24. a 25. 10. první třídy. Žáci jim předvedou, co vše se naučili během dvou měsíců ve škole a předají svým kamarádům rady, jak se na školu připravit.

V měsíci listopadu navštíví prvňáčci školku, aby otestovali nové hrací prvky na krásných zahradách školky a zjistí, jak se předškoláci na školku připravují.

Žádáme všechny rodiče prvňáčků i předškoláčků, aby nám v naší práci pomohli. Děkujeme.

 

10. 10. 2016                                              

Všechny vás zdraví ředitelka MŠ a ředitel ZŠ Bor.

Obrázky

Ilustrační foto

Ilustrační foto