Organizační záležitosti

Provoz

Provoz mateřské školy ve školním roce 2017/2018 začíná od 1.září 2017 do 31.srpna 2018.

Provozní doba obou objektů je celodenní od 6.15 do 16.00. Každoročně v září zjišťujeme, zda provoz mateřské školy vyhovuje podmínkám rodičů, s přihlédnutím k psychohygienickým potřebám dětí. Provoz v obou budovách bývá přerušen mezi vánočními svátky/provoz není rentabilní k nahlášenému počtu dětí/,v letních měsících 3 týdny, kdy na budovách probíhají opravy. Na obou budovách zjišťujeme docházku dětí v době, kdy má ZŠ prázdniny. Klesnou – li stavy dětí, provoz zpravidla zajišťuje budova v Borské ulici.

V roce 2018 / květen – srpen/ je plánovaná rozsáhlá rekonstrukce vnitřků budovy MŠ ve Školní ulici, proto v měsících květnu a červnu nám vyšel vstříc pan ředitel ze ZŠ a po domluvě s ním nám  poskytne azyl právě v ZŠ v Boru. V červenci a srpnu  jsou všechny nahlášené děti na prázdninový provoz v budově MŠ v Borské ulici.

Ráno mohou rodiče přivádět své děti od 6.15 do 8.00 hodiny v případě potřeby a po dohodě s pedagogem i déle. Po obědě mohou děti odcházet ve 12.15 nebo po odpolední svačině mezi 14.45-16.00 hodinou.

Uzavření obou budov MŠ v Boru plánujeme  od 30.července 2018 do 17.srpna 2018

Ráno mohou rodiče přivést své děti od 6.15 do 8.00 hodin,v případě potřeby a po dohodě s pedagogem i déle. Po obědě mohou děti odcházet ve 12.15 nebo po odpolední svačině mezi 14.45-16.00 hodinou.

Prázdniny v ZŠ

Podzimní prázdniny : 26.10. a 27.10. 2017

Vánoční prázdniny : 23.12.2017 -2.1.2018

Pololetní prázdniny : pátek 2.2.2018

Jarní prázdniny : Tachov 05.2. – 11.2. 2018

Velikonoční prázdniny : čtvrtek 29.března- pátek 30.března. 2018

Hlavní prázdniny : 2.července 2018 do pátku 31.srpna.2018

O děti v MŠ se stará kolektiv 11 pedagogických, kvalifikovaných pracovnic , 2 paní učitelky s kurzem asistenta pedagoga, které se překrývají s ped.pracovnicí v době příprav na pobyt venku a samotný pobyt venku, 7 pracovnic provozního personálu a jeden školník pro obě budovy MŠ. Dvě asistentky pedagoga pomáhají  dvěma integrovaným dětem v budově MŠ v Borské ul.

Budova Borská 500

Pedagogové

Třída  BERUŠEK /A/ :    Lišková Renata - učitelka

Pinďáková Alena- učitelka

Třída BROUČKŮ /B/ :   Bočanová Milada - ředitelka

Nožinová Ivana – zástupce ředitelky

Tremlová Libuše – asistent pedagoga, učitelka v době

                                                                           překrývání

Třída MOTÝLKŮ/C/ :   Stančíková Marie - učitelka                            

Bachroňová Dana - učitelka

Tůšová Alena –asistent pedagoga

 

 

Provozní zaměstnanci

Strnadová Ivana  -            vedoucí školní jídelny

Simonidesová Jana -        kuchařka

Matyášová Mária -          pomocná síla v kuchyni

Linková Božena  -           uklízečka

Martišková Milena -        uklízečka

Bočan Jiří -                       školník

 

Budova Školní 121

Pedagogové

1.třída : SLUNÍČEK        Krausová Michaela-          vedoucí učitelka odloučeného

                                                                                   pracoviště

Tremlová Pavla-               učitelka

2. třída : KOŤÁTEK       Szitásová Tatiana           učitelka

Zvonařová Jaroslava           učitelka

3.třída : SOVIČEK          Dolinská Jana                  učitelka

                                          Kortanová Marie             učitelka       

 

Provozní zaměstnanci

Hájková Zdeňka -            uklízečka do 27.3.2018

Majerová Ilona -              uklízečka od 1.12.2017   

Bultasová Ludmila-         pracovnice výdejny                    

Bočan Jiří -                       školník

Obrázky

Ilustrační foto

Ilustrační foto