Organizační záležitosti

Provoz

Provoz mateřské školy ve školním roce 2016/2017 bude od 1.září 2016 do 31.srpna 2017.

Provozní doba obou objektů je celodenní od 6.15 do 16.00. Každoročně v září zjišťujeme, zda provoz mateřské školy vyhovuje podmínkám rodičů,s přihlédnutím k psychohygienickým potřebám dětí.Provoz v obou budovách bývá přerušen mezi vánočními svátky/provoz není rentabilní k nahlášenému počtu dětí/,v letních měsících 3 týdny, kdy na budovách probíhají opravy. Na obou budovách zjišťujeme docházku dětí  v době, kdy má ZŠ prázdniny. Klesnou – li stavy dětí, provoz zpravidla zajišťuje budova v Borské ulici.

Ráno mohou rodiče přivést své děti od 6.15 do 8.00 hodin,v případě potřeby a po dohodě s pedagogem i déle. Po obědě mohou děti odcházet ve 12.15 nebo po odpolední svačině mezi 14.45-16.00 hodinou.

Podzimní prázdniny :                        26.10. a 27.10.  2016

Vánoční prázdniny :                           23.12.2016 -2.1.2017

Pololetní prázdniny :              pátek 3.2.2017

Jarní prázdniny :                                Tachov 13.3. – 19.3. 2017

Velikonoční prázdniny :                    čtvrtek 13.4.2017- pátek 14.4. 2017

Hlavní prázdniny :                             1.7.2017- 1.9.2017

O děti v MŠ se stará kolektiv 11 pedagogických, kvalifikovaných pracovnic , 6 pracovnic provozního personálu a jeden školník pro obě budovy MŠ. Od 1. 9. 2016 má budova v Borské ulici tři  asistenty pedagoga pro 3 integrované dítě.

Budova Borská 500

Pedagogové 

Pavilon A :                             Lišková Renata

                                                Pinďáková Alena

                                                 Kortanová Marie – asistent pedagoga od ledna 2015

Pavilon B :                             Bočanová Milada - ředitelka

                                                Nožinová Ivana – zástupce ředitelky

                                                Tremlová Libuše – asistent pedagoga od 1.9.2015

Pavilon C :                             Stančíková Marie

                                                Bachroňová Dana

                                                Tůšová Alena –asistent pedagoga od 1.9.2016

Provozní zaměstnanci

Vedoucí  školní jídelny          Strnadová Ivana

Kuchařky                                Bultasová Ludmila

                                               Kořánová Jaroslava

Uklizečky                               Linková Božena

                                               Martišková Milena

Školník                                   Bočan Jiří

Budova Školní 121

Pedagogové

1.třída : Sluníčka                    Dolinská Jana

                                               Tremlová Pavla

2. třída : Koťata                      Szitásová Tatina

                                               Zvonařová Jaroslava

3.třída : Dráčci                        Krausová Michaela –vedoucí učitelka                                         

Provozní zaměstnanci

Uklizečka + výdej stravy       Hájková Zdeňka

Školník                                   Bočan Jiří

Obrázky

Ilustrační foto

Ilustrační foto