Školné a stravné

Kolik zaplatí rodiče dětí za stravu v MŠ ?

Ranní svačina                         7,--   Kč            8:45  –   9:00

Oběd                                      17,--   Kč          11:45  – 12:00

Odpolední svačina+               6,--    Kč          14:45  – 15:00

Nápoj/pitný režim/                

C e l k e m                             30,--   Kč      celodenní stravování dítěte

Kategorie školák – děti s odkladem školní docházky

Ranní svačina                         8,--        Kč            8:45  –   9:00

Oběd                                      18,--        Kč          11:45  – 12:00

Odpolední svačina+               7,--        Kč          14:45  – 15:00

Nápoj/pitný režim/                

C e l k e m                             33,--   Kč   celodenní stravování dítěte  

Měsíční výše úplaty  - finanční příspěvek od rodičů na neinvestiční náklady MŠ

na školní rok 2016/2017

 Děti s celodenní docházkou :                300,- Kč

Způsob platby :  - v hotovosti vedoucí školní jídelny

                             - od ledna 2016 též přes účet

Obrázky

Ilustrační foto

Ilustrační foto