Školné a stravné

Kolik zaplatí rodiče dětí za stravu v MŠ ?

Ranní svačina                         7,--   Kč            8:45  –   9:00

Oběd                                      17,--   Kč          11:45  – 12:00

Odpolední svačina+               6,--    Kč          14:45  – 15:00

Nápoj/pitný režim/                

C e l k e m                             30,--   Kč      celodenní stravování dítěte

Kategorie školák – děti s odkladem školní docházky

Ranní svačina                         8,--        Kč            8:45  –   9:00

Oběd                                      18,--        Kč          11:45  – 12:00

Odpolední svačina+               7,--        Kč          14:45  – 15:00

Nápoj/pitný režim/                

C e l k e m                             33,--   Kč   celodenní stravování dítěte  

Měsíční výše úplaty - finanční příspěvek od rodičů na neinvestiční náklady MŠ

na školní rok 2017/2018

 

Děti s celodenní docházkou : 380,- Kč

Způsob platby : - v hotovosti vedoucí školní jídelny

                          -  inkasem

Termíny

Termíny pro hotovostní platby za stravné a školné na školní rok 2017/2018

23.srpna. na informační schůzce, která se koná od 16:00 – budova Borská MŠ

Čas : 6:00- 16:15 hod. vždy v kanceláři vedoucí školní jídelny u paní Strnadové Ivany v budově MŠ v Borské 500.

20.září 2017,  24.října 2017,  22.listopadu 2017,  19.prosince 2017,  23.ledna 2018,  21.února 2018,  21.března 2018,  24.dubna 2018,  23.května 2018, 20.června 2018

Platba úplaty za měsíc srpen:                                                                

Základní částka upravená o snížení úplaty během přerušení provozu činí  166,- Kč.

Obrázky

Ilustrační foto

Ilustrační foto