Školné a stravné

Kolik zaplatí rodiče dětí za stravu v MŠ ?

 • Ranní svačina 7,-- Kč 8:45 – 9:00
 • Oběd 17,-- Kč 11:45 – 12:00
 • Odpolední svačina+ 6,-- Kč 14:45 – 15:00
 • Nápoj/pitný režim/
 • C e l k e m 30,-- Kč celodenní stravování dítěte

Kategorie školák – děti s odkladem školní docházky

 • Ranní svačina 8,-- Kč 8:45 – 9:00
 • Oběd 18,-- Kč 11:45 – 12:00
 • Odpolední svačina+ 7,-- Kč 14:45 – 15:00
 • Nápoj/pitný režim/
 • C e l k e m 33,-- Kč celodenní stravování dítěte

Měsíční výše úplaty - finanční příspěvek od rodičů na neinvestiční náklady MŠ na školní rok 2018/2019

 • Děti s celodenní docházkou : 380,- Kč

Způsob platby:

 • v hotovosti vedoucí školní jídelny
 • přes účet – inkasem

Termíny

Termíny pro hotovostní platby za stravné a školné na školní rok 2018/2019

29.srpna 2018 na informační schůzce, která se koná od 16:00 – budova Borská MŠ /třída BROUČKŮ/.

Čas : 6:00- 16:15 hod. vždy v kanceláři vedoucí školní jídelny u paní Pelcové Blanky v budově MŠ v Borské 500.

 • 20.září 2018,
 • 23.října 2018,
 • 20.listopadu 2018,
 • 18.prosince 2018,
 • 22.ledna 2019,
 • 20.února 2019,
 • 20.března 2019,
 • 23.dubna 2019,
 • 21.května 2019,
 • 20.června 2019